joomla 1.6

ФЛЕКСПРИНТ ООД е фирма за производство на гъвкави опаковки и етикети от различни видове фолиа.

За последните 3 години фирмата се утвърди като един от най-надеждните български производители на гъвкави опаковки. Това е забележително, но и напълно закономерно, имайки предвид както високото качество и бързина на изпълнение на продуктите и услугите, които предлагаме, така и готовността да адаптираме нашите продукти към нуждите на клиента.

Производствената сграда на фирмата се намира в близост до северната индустриална зона на
гр. Пловдив.

ПРОЦЕДУРА

Процедура открит избор по изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13-0391-CO001 по Проект BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация на малки и средни предприятия" с предмет "Доставка на преса за дълбок печат 8 цвята".

Документи за участие могат да бъдат изтеглени от ТУК.