joomla 1.6

Разширявайки се в нови страни и пазари, високото качество остава главен приоритет на ФЛЕКСПРИНТ повече от всякога. Специално оборудваната лаборатория и високо квалифицирания персонал са гаранция, че нашите продукти достигат всички стандарти за качество.

Основна част от фирмената ни стратегия са надеждността и приспособимостта. Неотменно с постоянните инвестиции в инфраструктурата, ФЛЕКСПРИНТ се очертава като лидер в гъвкавото опаковане в България.

Гъвкавостта при вземането на решения и усещането на появяващите се пазари е това което ни създава постоянно увеличаваща се клиентела и посреща всички специфични клиентски изисквания създавайки връзка на взаимно доверие. Увеличаващата се продуктивност и вертикалната интеграция на нови етапи от производствения процес гарантират непрекъснатото израстване на фирмата превръщайки я в един от основните български производители на гъвкави опаковки.

This website uses cookies to improve functionality and user convenience as well as for statistical purposes. The cookies used for the basic operation of the website are already set-up. To learn more about cookies and how we use them, go to our privacy policy.

If you agree to such use of cookies, please click "I Agree".