joomla 1.6

Политики за качеството и околната среда

Основна цел на ФЛЕКСПРИНТ е да задоволим клиентските нужди и изисквания, като едновременно въвеждаме и пълна защитна система на околната среда в съответствие със законите на Република България и  директивите на Европейския съюз, за да сме сигурни, че нашите продуктите са безопасни и законни.

Гореописаните цели се постигат чрез:

 • Въвеждане на съвременни методи с последователен контрол на качеството по време на всички фази на производството.
 • Бързо доставяне на продуктите на възможно най-ниска цена до клиентите ни
 • Създаване на работна обстановка, която създава постоянен напредък във всички отдели чрез гладко сътрудничество между тях и дистрибуторите
 • Въвеждане на нови производствени технологии чрез използване на state-of-the-art механизъм и вещ персонал, който постоянно бива информиран и обучаван в новите разработки и стандарти за качество.

Целите на политиката на ФЛЕКСПРИНТ за околната среда са:

 • Минимализиране на замърсяването чрез приемане на предпазни мерки във всеки отдел
 • Представяне на „anti-air” замърсяващи мерки
 • Информиране на всичките ни служители за фирменото качество и политиката ни за околната среда
 • Обезпечаване на фирмените доставчици с издания за ноу-хау-то за околната среда
 • Изграждане на ЕКО съзнание в локалните общности
 • Популяризиране на рециклирането и използването на рециклирани материали
 • Популяризиране на методите, които водят до намаляване на консумацията на енергия