joomla 1.6

Политики за качеството и околната среда

Основна цел на ФЛЕКСПРИНТ е да задоволим клиентските нужди и изисквания, като едновременно въвеждаме и пълна защитна система на околната среда в съответствие със законите на Република България и  директивите на Европейския съюз, за да сме сигурни, че нашите продуктите са безопасни и законни.

Гореописаните цели се постигат чрез:

 • Въвеждане на съвременни методи с последователен контрол на качеството по време на всички фази на производството.
 • Бързо доставяне на продуктите на възможно най-ниска цена до клиентите ни
 • Създаване на работна обстановка, която създава постоянен напредък във всички отдели чрез гладко сътрудничество между тях и дистрибуторите
 • Въвеждане на нови производствени технологии чрез използване на state-of-the-art механизъм и вещ персонал, който постоянно бива информиран и обучаван в новите разработки и стандарти за качество.

Целите на политиката на ФЛЕКСПРИНТ за околната среда са:

 • Минимализиране на замърсяването чрез приемане на предпазни мерки във всеки отдел
 • Представяне на „anti-air” замърсяващи мерки
 • Информиране на всичките ни служители за фирменото качество и политиката ни за околната среда
 • Обезпечаване на фирмените доставчици с издания за ноу-хау-то за околната среда
 • Изграждане на ЕКО съзнание в локалните общности
 • Популяризиране на рециклирането и използването на рециклирани материали
 • Популяризиране на методите, които водят до намаляване на консумацията на енергия

This website uses cookies to improve functionality and user convenience as well as for statistical purposes. The cookies used for the basic operation of the website are already set-up. To learn more about cookies and how we use them, go to our privacy policy.

If you agree to such use of cookies, please click "I Agree".