joomla 1.6

Оборудвана е съвременна лаборатория, в която се извършва анализ на входящите материали и готова продукция.

Показателите които се следят са:

  • Маса на единица площ на фолио и хартия
  • Дебелина на фолио и хартия
  • Гланц на фолио и хартия
  • Времето за изтичане от фуния на мастила, лепила и лакове (условен вискозитет)
  • Проверка на степента на третиране на фолио
  • Остатъчно съдържание на солвенти във въздуха

Фирмата е сертифицирана съгласно БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 22000:2005