joomla 1.6

Ние разполагаме със собствен отдел за предпечатна подготовка, оборудван с модерен хардуер и софтуер за:

 • обработка на файловете с дизайните на опаковките, предоставени от клиентите
 • съобразяване със специфичните изисквания на ротогравюрния (дълбок) и флексов печат.
 • създаване на изцяло нов дизайн, съобразен с изискванията и идеите на клиента.

Използван софтуер:

 • на фирмата EskoArtwork - един от лидерите в производството на специализиран софтуер за дизайн и предпечат на опаковки, с ефикасни инструменти за:
  • trapping
  • overprint colors
  • overprint preview
  • смесване на CMYK и Pantone цветове
  • използване на Pantone цветове в растерни изображения
  • автоматичен step and repead
  • специални Plug-Ins за оптимизиране и подобряване на флексо печата
 • на фирмите Adobe и Corel, което позволява пълна съвместимост с клиентските файлове.
 • За контрол на цветовете се използва оборудване от фирма Gratag Macbeth - спектрофотометри и софтуер за:
  • постигане на заложените цветове
  • повтаряемост при следващ тираж

This website uses cookies to improve functionality and user convenience as well as for statistical purposes. The cookies used for the basic operation of the website are already set-up. To learn more about cookies and how we use them, go to our privacy policy.

If you agree to such use of cookies, please click "I Agree".