joomla 1.6

Ние разполагаме със собствен отдел за предпечатна подготовка, оборудван с модерен хардуер и софтуер за:

 • обработка на файловете с дизайните на опаковките, предоставени от клиентите
 • съобразяване със специфичните изисквания на ротогравюрния (дълбок) и флексов печат.
 • създаване на изцяло нов дизайн, съобразен с изискванията и идеите на клиента.

Използван софтуер:

 • на фирмата EskoArtwork - един от лидерите в производството на специализиран софтуер за дизайн и предпечат на опаковки, с ефикасни инструменти за:
  • trapping
  • overprint colors
  • overprint preview
  • смесване на CMYK и Pantone цветове
  • използване на Pantone цветове в растерни изображения
  • автоматичен step and repead
  • специални Plug-Ins за оптимизиране и подобряване на флексо печата
 • на фирмите Adobe и Corel, което позволява пълна съвместимост с клиентските файлове.
 • За контрол на цветовете се използва оборудване от фирма Gratag Macbeth - спектрофотометри и софтуер за:
  • постигане на заложените цветове
  • повтаряемост при следващ тираж