joomla 1.6

ФЛЕКСПРИНТ ООД е в процес на закупуване на следното ново оборудване, с което ще продължи да бъде в крак с последните иновации в опаковъчната промишленост:

  • 1 машина за дълбок печат с 9 печатни секции
  • 1 ламинатор
  • 1 разролваща машина