joomla 1.6

Фирма ФЛЕКСПРИНТ разполага с последно поколение смесителна станция REXSON.
Станцията е с най-съвременно оборудване за смесване на мастила за ротогравюр и флексо печат. Съставена е от 15 + 15 помпи, работещи на две глави. В момента едната глава смесва изцяло мастила за дълбок печат на PVC основа, а другата глава работи с нитроцелулозни NC мастила, които се използват както за дълбок, така и за флексо печат. Благодарение на напълно компютъризираната смесителна станция, спектрофотометър и модерният софтуер Ink Formulation 5  ние можем да направим пълен спектрофотометричен анализ на цвета. Това позволява да се изработят мастила както по мостра на клиента, така и запазени фирмени цветове.

Ние гарантираме пълна повторяемост на получените цветове, което ни прави по-гъвкави при работа с нашите клиенти и партньори.

This website uses cookies to improve functionality and user convenience as well as for statistical purposes. The cookies used for the basic operation of the website are already set-up. To learn more about cookies and how we use them, go to our privacy policy.

If you agree to such use of cookies, please click "I Agree".