joomla 1.6

Динамичният ръст на фирма ФЛЕКСПРИНТ и амбицията ни непрекъснато да полагаме усилие за една все по-силна позиция на българският и европейски пазар на опаковки са базирани на креативното сътрудничество между нашите служители, които притежават богат набор от умения по пътя към общата ни цел.

Фирмената ни цел е постоянно да увеличаваме пазарния си дял с експертно проектирани бизнес стратегии, оставайки в крак с техноличния прогрес в пакетирането, с мъдро възприемане на иновативните решения и с ефикасно комуникиране с клиентите в посока на адаптиране към техните нужди и следвайки пазарните тенденции.

За да обезпечим високото качесто на продуктите и услугите, ние подхождаме разумно в управлението на персонала си, ангажирайски се с усъвършенстването и обучението му и култивирането на среда на сътрудничество. Фирмата откликва положително на оправданите искания на персонала, създавайки климат на спокойна работна среда.

This website uses cookies to improve functionality and user convenience as well as for statistical purposes. The cookies used for the basic operation of the website are already set-up. To learn more about cookies and how we use them, go to our privacy policy.

If you agree to such use of cookies, please click "I Agree".