joomla 1.6

Динамичният ръст на фирма ФЛЕКСПРИНТ и амбицията ни непрекъснато да полагаме усилие за една все по-силна позиция на българският и европейски пазар на опаковки са базирани на креативното сътрудничество между нашите служители, които притежават богат набор от умения по пътя към общата ни цел.

Фирмената ни цел е постоянно да увеличаваме пазарния си дял с експертно проектирани бизнес стратегии, оставайки в крак с техноличния прогрес в пакетирането, с мъдро възприемане на иновативните решения и с ефикасно комуникиране с клиентите в посока на адаптиране към техните нужди и следвайки пазарните тенденции.

За да обезпечим високото качесто на продуктите и услугите, ние подхождаме разумно в управлението на персонала си, ангажирайски се с усъвършенстването и обучението му и култивирането на среда на сътрудничество. Фирмата откликва положително на оправданите искания на персонала, създавайки климат на спокойна работна среда.