joomla 1.6

Фирма ФЛЕКСПРИНТ продължава да инвестира в най-новите печатни технологии в резултат на което произвежда голям набор от най-търсените продукти в областта на гъвкавите опаковки и етикети от различни видове фолиа.
Техническото оборудване включва висококачествени печатни машини, комбинирана машина за ламиниране и coldseal печат, машини за разролване и други довършителни процеси.

This website uses cookies to improve functionality and user convenience as well as for statistical purposes. The cookies used for the basic operation of the website are already set-up. To learn more about cookies and how we use them, go to our privacy policy.

If you agree to such use of cookies, please click "I Agree".