joomla 1.6

Имайки постоянната грижа да ограничим замърсяването на природата, колкото е възможно повече, на всеки етап от производството, във ФЛЕКСПРИНТ се грижим за следното:

  • Дестилация на използваните мастила
  • Изплакване на резервоарите на машините за печат
  • Рециклиране на цилиндрите за дълбок печат
  • Употребяване на отделената топлина (heat recovery)
  • Намаляне на брака и рециклиране на отпадъците

This website uses cookies to improve functionality and user convenience as well as for statistical purposes. The cookies used for the basic operation of the website are already set-up. To learn more about cookies and how we use them, go to our privacy policy.

If you agree to such use of cookies, please click "I Agree".