joomla 1.6

Имайки постоянната грижа да ограничим замърсяването на природата, колкото е възможно повече, на всеки етап от производството, във ФЛЕКСПРИНТ се грижим за следното:

  • Дестилация на използваните мастила
  • Изплакване на резервоарите на машините за печат
  • Рециклиране на цилиндрите за дълбок печат
  • Употребяване на отделената топлина (heat recovery)
  • Намаляне на брака и рециклиране на отпадъците