joomla 1.6

ФЛЕКСПРИНТ ООД е фирма за производство на гъвкави опаковки и етикети от различни видове фолиа.

За последните 3 години фирмата се утвърди като един от най-надеждните български производители на гъвкави опаковки. Това е забележително, но и напълно закономерно, имайки предвид както високото качество и бързина на изпълнение на продуктите и услугите, които предлагаме, така и готовността да адаптираме нашите продукти към нуждите на клиента.

Производствената сграда на фирмата се намира в близост до северната индустриална зона на
гр. Пловдив.

This website uses cookies to improve functionality and user convenience as well as for statistical purposes. The cookies used for the basic operation of the website are already set-up. To learn more about cookies and how we use them, go to our privacy policy.

If you agree to such use of cookies, please click "I Agree".